Entertainment

Viktige møteplasser • Byggeindustrien

Under koronapandemien var det få fysiske møteplasser å besøke. Man kan gjøre mye digitalt, males ikke alt. Bygg Reis Deg 2021 og Vei og Anlegg, som nylig ble arrangert, viser viktigheten av at vi fortsatt har svære møteplasser hvor man kan møtes ansikt til ansikt.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.