Politics

[VIDEO EDITORIAL] Patronage system ang bukal ng impunity ni Quiboloy

Ang patronage system natin ang anay ng demokrasya. Ito ang nagpanganak at nagpasuso sa impunity ng Davao Death Squad at ‘kingdom’ ni Quiboloy.

Nagpapalimos sa lansangan lalo na pag magdi-Disyembre para maka-quota at maentrega sa simbahan. Ibinibigay ang kalakhan ng kinikita sa simbahan. Nababaon sa utang makatugon lang sa butaw. Ang mga dalagitang may itsura ay nagiging alila sa bahay ng mga pastor. Ang ilan ay nagiging ‘spiritual wives’ at nagiging sex slave sa gabi.

‘Yan ang buhay ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy.

Pero bakit pumayag ang mga miyembro ng simbahan ni Quiboloy?

Sabi ng mga psychologist, Stockholm Syndrome ang tawag dito – survival response at defense mechanism ng mga ilang biktima ng pang-aabuso o mga taong na-hostage. Imbes na magalit at masuklam, namumuo ang isang ‘bond’ sa pagitan ng nang-aabuso at inaabuso. 

Pero ang pinakamalaking tanong: paano naitago ang mga umano’y krimen ni Quiboloy at ng kanyang grupo nang halos 30 taon?

Malinaw na mahusay sa laro ng political patronage si Quiboloy. Matalik niyang kaibigan si Presidente Rodrigo Duterte. Siya ang spiritual adviser ni Duterte, at tila ginupit sila sa iisang tela. 

Malayo bang isipin na ang proteksiyon ng Mayor ang sikreto ng tibay ng kingdom ng pastor?

Malinaw na ipinapakita ng kaso ni Quiboloy kung paano kinukunsinti ng mga local warlords gaya ni Duterte ang mga makapangyarihang lider tulad niya. Ang patronage system natin ang anay ng demokrasya. Ang patronage system ang nagpanganak at nagpasuso sa impunity ng Davao Death Squad at “kingdom” ni Quiboloy.

Basagin natin ang sistemang nagbibigay proteksiyon sa mga tulad ni Quiboloy, ni Ecleo, at ng mga mamamatay-taong nagsasagawa ng extrajudicial killing.

Tulad ng ginawa ng Dinagat sa mga Ecleo, iwaksi natin sila sa 2022. – Rappler.com

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close