Business

Vestlige land advarer mot russiske dataangrep


– Etterretning indikerer at den russiske regjeringen nå vurderer alternativer for et potensielt dataangrep, heter det i en advarsel fra etterretningstjenestene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Angrepet kan bli rettet mot myndighetene, statlige institusjoner og næringslivet, heter det i advarselen, som er omtalt av The Guardian.

Russiskstøttede hackere har både evne til å lamme retailer datanettverk og til stjele å retailer mengder knowledge uten at dette nødvendigvis blir oppdaget, heter det i advarselen, som navngir en rekke grupper, både personal og med bånd til russisk etterretning.

Vestlige land forsyner Ukraina med retailer mengder våpen, noe som har bidratt til å påføre Russland retailer faucet siden invasjonen av nabolandet 24. februar.
Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.