News

USA ønsker å etablere infrastruktur på fire norske forsvarsbaser – NRK Nordland

Torsdag kveld kom nyheten om at Andøya flystasjon blir everlasting base for mottak av allierte styrker.

Men det er ikke naked tilgjengelige baser som våre allierte har behov for.

USA vil også ha egne anlegg og lager for utstyr på flere forsvarsbaser i Norge.

Russlands angrep på Ukraina og den spente situasjonen i Europa gjør at Forsvaret tar et skritt lenger.

I fjor undertegnet Solberg-regjeringen en folkerettslig bindende tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA.

Avtalen gir amerikanerne rett til å sette opp infrastruktur på flere norske militærbaser. Foreløpig er det basene på Evenes, Ramsund, Rygge og Sola som er aktuelle, ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

USA har gitt utrykk for at de egentlig ønsker flere områder enn disse hearth, males det blir eventuelt ikke før seinere. Avtalen åpner for at man kan utvide på sikt.

Amerikansk utstyr og infrastruktur utstyr blir responstiden kortere for USA til Norge ved krise og krig.

– Okayrigen i Ukraina gjør det enda mer viktig å få dette til, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Lagrer feltsykehus

I fjor høst ankom et amerikansk feltsykehus fjellanlegget ved Osmarka i Evenes kommune, på grensen mellom Nordland og Troms.

150 senger og topp moderne medisinsk og kirurgisk utstyr er nå lagret i fjellanlegget, og skal tas i bruk ved en større katastrofe eller krig.

Nå får amerikanerne muligheter til å lagre mer enn feltsykehus.

Behandles til våren

Avtalen skal etter planen behandles av Stortinget denne våren. Når den er vedtatt vil amerikanere få muligheten til å øke tilstedeværelsen ytterligere.

Avtalen er en forutsetning for at USA skal kunne gjennomføre investeringer i infrastruktur i disse områdene.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar på en markering av at de første overvåkingsflyene P-8A Poseidon kommer til Evenes militære flyplass.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) la fredag fram en melding for Stortinget om standing for Forsvaret.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samtidig understreker han at det ikke er noen automatikk at det blir gjennomført.

Avtalen er viktig og riktig, og krigen i Ukraina har ikke gjort avtalen mindre viktig. Det er ikke realistisk at Norge skal forsvare seg alene, sier Enoksen.

Samtidig understreker han at dette ikke betyr at Norge endrer sin basepolitikk.

Vi skal heller ikke ha permanente utenlandske styrker på norsk jord. Men det vil være aktuelt for USA å lagre materiell og lagre ammunisjon på disse hearth basene

Det betyr også våpen?

Ja, det betyr også mulighet for lagring av våpen.

Det er viktig å si at det ikke endre vår basepolitikk. Vi skal heller ikke ha permanente utenlandske styrker på norsk jord.

Men det vil være aktuelt for USA å lagre materiell og lagre ammunisjon på disse hearth basene

Det betyr også våpen?

Ja, det betyr også mulighet for lagring av våpen.

Bred gjennomgang

Enoksen varsler nå en bred gjennomgang for å vurdere hvilke omprioriteringer som er nødvendige.

– Status for Forsvaret er ikke der den burde være. Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjekter blir dyrere og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere riktig kompetanse. Dette er bekymringsfullt i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i etter invasjonen av Ukraina, advarer han, sier Enoksen.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.