Sports

Ukrainske flyktninger skal ha blitt presset for penger av kriminelle

LO advarer: Kriminelle som utnytter ukrainske flyktninger, kan ødelegge arbeidsmarkedet.

Det nasjonale ankomstsenteret i Råde har hatt besøk av kriminelle. Personen på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Personer med tilknytning til kriminelle miljø har vært inne på mottakssenteret i Råde og forsøkt å presse ukrainske flyktninger for penger. Det skriver Fair Play Bygg til Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Det er en etat underlagt Politidirektoratet som bekjemper menneskehandel.

– Vi er bekymret og har sendt flere varsler til myndighetene om miljøer som har rekruttert til svart arbeid. De rekrutterer fra områdene i Polen og Romania, hvor det nå er tilstrømning av flyktninger. Dette er aktører som har vilje og kapasitet til å utnytte flyktninger, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

– De er kyniske. De driver med alle typer arbeidslivskriminalitet og verver flyktninger som er i pengenød, sier Mamen. Han undertsreker at han snakker om kriminelle som er ute etter å profitere på andres elendighet og ikke alle andre som hjelper flyktningene.

Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstagersiden for å gjenreise en seriøs byggenæring.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik aksepterer ikke utnyttelse av ukrainske flyktninger på en måte som svekker lønns- og arbeidsvilkårene.

LO: Må ikke være naive

LO tar advarselen på største alvor:

– Vi må ikke være naive. Ukrainerne som nå kommer til Norge er spesielt utsatt, skriver LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en e-post til Aftenposten.

LO har allerede mottatt meldinger om at kriminelle oppsøker flyktningmottak for å rekruttere arbeidskraft.

FriFagbevegelse skrev først om saken. LO-lederen understreker at «vi skal hjelpe folks som trenger hjelp».

– Men vi skal ikke tillate at norsk arbeidsliv ødelegges av grådige og kriminelle og som ser sitt snitt til å utnytte flyktninger som befinner seg i en fortvilt situasjon, mener Hessen Følsvik.

Hun advarer «mot at norsk arbeidsliv skal ødelegges ved at enkelte vil utnytte situasjonen og sette et sterkt press på lavere lønn og svekkede arbeidsvilkår.»

Norske myndigheter forbereder seg på å håndtere opp mot 100.000 flyktninger. UDIs planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

– Dette vil prege det meste og de fleste. Vi har naked sett begynnelsen på hvilke konsekvenser krigen vil få, sier Hessen Følsvik.

Svart arbeid

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) ba 9. mars i et brev om innspill fra aktører med innsikt i temaet.

Blant spørsmålene KOM stilte er:

  • Hvilke risikoer ser dere for økt utnyttelse av ukrainske borgere til menneskehandel i Norge i tiden fremover?
  • Har dere allerede fått rapportert inn eller selv fulgt opp konkrete bekymringsmeldinger om mulig menneskehandel fra samarbeidsaktører på feltet?
  • Planlegger dere tiltak for å forebygge, identifisere og gi bistand til mulige ofre for menneskehandel blant flyktningene og de fordrevne?

Fair Play Bygg svarer at miljøer som rekrutterer arbeidskraft fra Polen og Romania til illegalt arbeid også har kapasitet til å «verve flyktninger fra Ukraina». Dette er miljøer som tilbyr tjenester som oppussing, rengjøring og budbiler.

«Vi må forvente at mange flyktninger vil ønske å skaffe seg inntekt på grunn av faucet som følge av krigen, kostnader med å evakuere slektninger ut av krigsområde, eller tilbakebetaling av gjeld til menneskesmuglerer», skriver Mamen.

Han sier at menn gjerne rekrutteres til bygningsarbeid, bilverksted, transport, jordbruk.

– I tillegg kan de selvsagt bli utnyttet til kriminalitet som smugling, salg av narkotika og vinningskriminalitet. Kvinner kan bli rekruttert til rengjøring, hotell, servering, transport, fiske- og matindustri og landbruk. I tillegg vil en del kvinner være sårbare for å bli utnyttet i tvangsarbeid som tigging eller prostitusjon, skriver Fair Play.

Menneskesmuglere

Fair Play Bygg forventer at mange ukrainske flyktninger i en utsatt livssituasjon vil bli forsøkt rekruttert og utnyttet.

«Vi må forvente at mange flyktninger vil ønske å skaffe seg inntekt på grunn av faucet som følge av krigen, kostnader med å
evakuere slektninger ut av krigsområde, eller tilbakebetaling av gjeld til menneskesmuglerer», skriver Lars Mamen.

Han sier at menn gjerne rekrutteres til bygningsarbeid, bilverksted, transport, jordbruk.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik aksepterer ikke utnyttelse av ukrainske flyktninger på en måte som svekker lønn og arbeidsvilkår.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close