Business

Toppmøte for økonomer og ferske tall fra industrien – E24


Sentralbanksjefer og finansministre møtes for diskusjon mens det er tegn til resesjon i USA.

Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken avholder denne uken vårmøte.
Publisert:

– Mange kommer til å tenke på dette som en sentralbankuke, sier Thomas Eitzen, sjefanalytiker i SEB.

Allerede mandag starter vårmøtene til Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Her samles sentralbanksjefer fra hele verden, sammen med finansministre, toppbyråkrater og noen av verdens fremste økonomer.

– Det er hele gjengen, mer eller mindre, som skal snakke. Medlemmer av pengepolitisk komité i Den europeiske sentralbanken, Bank of England og Federal Reserve kommer til å holde taler, og det vil komme lekkasjer, sier Eitzen.

IMF legger også frem deres rapport over økonomiske utsikter på tirsdag. Her rapporterer de om situasjonen i økonomien og gir anslag på veksten videre.

– Rapporten er et ekstremt grundig arbeid, males det er ikke nybrottsarbeid. Siden den er så grundig, ligger den gjerne en måned eller to bak snakkisene i markedet. Det er likevel en fin oppsummering gjort av smarte people, sier Eitzen.

Sjefanalytiker Thomas Eitzen i SEB peker på ferske tall fra industrien i uke som kommer.

– Det er masse datapunkter som kommer til uken. Den overgripende historien denne uken er derfor den ekte økonomien mot sentralbankøkonomien.

Realøkonomien er produksjonen og forbruket av fysiske varer og tjenester, mens den finansielle økonomien som sentralbanker påvirker handler mer om å sette et tall på hvor mye disse varene og tjenestene er verdt, ifølge Eitzen.

– I bunn og grunn har vi levd i tro på at verden er finans og verdsetting av verdipapirer. Så viser det seg at verden først og fremst er fysisk. Og den verdenen kan sentralbankene gjøre veldig lite med, sier Eitzen.

Industrien kan skuffe

Fra realøkonomien kommer det flere ferske kvartalsrapporter i kommende uke.

– Det er konsumselskaper som Netflix, American Express og Johnson & Johnson, sammen med banker som Bank of America. Der blir det viktig å se hvordan det går, sier SEB-økonomen.

Ifølge Eitzen har analytikerne spådd ganske høy inntjening for de fleste selskaper for tiden.

– Jeg er skeptisk. Jeg kan se for meg at de ikke leverer like høyt som analytikerne spår, males at investorene synes det er greit. Jeg føler at investorsiden ikke helt tror på analytikerne. Det er usannsynlig at selskapene klarer å skyve alle kostnader over på forbrukerne samtidig som de selger like mange varer som før, sier Eitzen.

Det er likevel usikker om inflasjonseffektene vil vise seg i tallene fra første kvartal, som kommer denne uken, eller om man må vente til andre kvartal.

– Sammen med kvartalstallene kommer meta-indeksene på rekke og rad til uken, sier Eitzen, og peker på innkjøpssjefsindeksene for Europa og USA som kommer på fredag.

Inflasjonsspøkelset kan etterfølges av resesjon

De siste to årene har økonomer vært stadig mer opptatt av høy og varig inflasjon. Nå peker Eitzen på at snakkisen har blitt om det kan ende med deflasjon, altså at prisene på varer og tjenester går nedover i stedet for oppover.

– Jeg følger nøye med på markedet for opsjoner på inflasjoner, altså forsikring mot inflasjon. Der er det nå rekordhøy usikkerhet rundt inflasjonen. Det kan bety at man tror den skal enten kjempehøyt opp eller mye fortere ned. Den usikkerheten tror jeg blir viktig, sier sjefanalytikeren i SEB.

På samme måte som inflasjon gjerne skjer i oppgangstider, følger deflasjon gjerne med på kjøpet i nedgangstider.

– Den «ufeilbarlige indikatoren», en invertert helning på rentene, sier at det skal bli resesjon i USA. Jeg stusser selv på mangelen på nervøsitet i aksjemarkedet når alle andre markeder er så nervøse. Derfor blir inntjening til selskapene denne uken ekstra verdt å følge med på. Hvis selskapene leverer enda svakere tall enn markedet forventer, blir det interessant, sier Eitzen.

Tesla med kvartalsfasit

Et selskap mange vil følge med på i uken som kommer er Tesla. De legger frem sin resultatrapport for første kvartal onsdag.

Elbilprodusenten meldte i starten av april at den leverte rekordsterke 310.000 biler i de første tre månedene av 2022. Det var rundt 2000 flere biler enn siste kvartal i fjor, og 125.000 mer enn i første kvartal i 2021.

Elon Musk-selskapet fremhevet i oppdateringen at rekordleveringen har skjedd til tross for forsyningskrisen i verden og nedstengte fabrikker.

Les også

Tesla leverte rekordmange biler i årets tre første månederSource hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.