News

Tatt for ruskjøring – Dagsavisen

Den 43 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Sandnes tinghus.

23. november i fjor, omkring klokken 02.00, kjørte hun bil i Hommersåkveien i Sandnes til tross for at hun var påvirket av amfetamin, hashish og piller tilsvarende en promille på over 1,2.

7. desember i fjor, omkring klokken 02.00, kjørte hun på nytt bil i Sandnes mens hun var påvirket av numerous narkotiske stoff tilsvarende en promille på over 1,2.

Også natt til den 8. desember i fjor kjørte hun bil mens hun var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med de to siste kjøreturene kjørte hun også bil uten å ha gyldig førerkort.

«Ved den konkrete straffeutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på at siktede over en periode på ca. 2 uker kjørte bil i ruspåvirket tilstand og hvor hun hver gang ble stanset av politiet. Hun var altså below politietterforskning ved de to siste kjøringene. De gjentatte overtredelsene har vist en manglende respekt for veitrafikkloven. Hun har hver gang framstått som ruspåvirket for politipatruljene som har stanset henne, og påvirkningsgraden har vist seg å være høy ved alle de tre anledningene. Selv om kjøringene fant sted nattetid hvor det er mindre trafikk, må farepotensialet både for siktede selv og andre trafikanter ha vært betydelig», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 52 dager og en bot på 20.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i fireplace år og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close