Entertainment

Store motorveiprosjekter skal nedskaleres • Byggeindustrien

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at midlene til kollektivtrafikken også skal legge til rette for utvikling av nye løsninger.

Regjeringen skal også fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare natur og matjord, samt spare kostnader og gi rom for en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur.

Naturvernforbundet mener dagens beslutning er et steg i riktig retning.

– Regjeringen og SV staker med dette ut en ny kurs for veipolitikken, der store motorveiprosjekter skal nedskaleres til fordel for vedlikehold over hele landet. Det er stort, og vi er spente på fortsettelsen. Veimyndighetene bør lytte, og la være å sette i gang naturødeleggelser vi kommer til å angre på, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.