Sports

Sterkere fra Vår Energi i første kvartal – E24

Vår Energi leverer sterkere tall i første kvartal enn på samme tid året før. Olje- og gassprodusenten venter nå én milliard greenback i utbytte i år, opp fra 800 millioner greenback.

Dette er Goliat-feltet i Barentshavet, hvor Vår Energi er operatør.
Publisert:

Saken oppdateres.

Resultatet etter skatt ble på 414 millioner greenback i første kvartal, opp fra 162 millioner greenback ett år tidligere.

Selskapet øker forventningene til utbyttet i 2022 til én milliard greenback gitt dagens markedsforhold, mens selskapet tidligere ventet et utbytte på 800 millioner greenback.

Omsetningen ble på 2,49 milliarder greenback, opp fra 1,06 milliarder greenback på samme tid året før. Det er ti prosent høyere enn i det foregående kvartalet, og ifølge Vår Energi skyldes det høyere olje- og gasspriser.

– Dagens råvarepriser reflekterer den betydelige usikkerheten som er skapt av Russlands invasjon av Ukraina i februar. Krigen kommer på toppen av allerede stramme energimarkeder da international etterspørsel henter seg inn etter coronapandemien, sier konsernsjef Torger Rød i Vår Energi i en melding.

Han peker på at forstyrrelser i globale verdikjeder og høyere inflasjon skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Han sier at driften i Vår Energi var stable, og at selskapet leverte betydelige gassvolumer til Europa.

– Dette vises igjen i vår eksepsjonelle kontantstrøm i kvartalet, og i vår økte guiding på utbytte i 2022 til én milliard greenback, sier Rød.

Produserte 242.000 fats per dag

Vår Energi ble dannet da Eni Norge og Point Resources slo seg sammen i 2018. Selskapet gikk på børs 16. februar, og meldte om at det hadde fått 19.000 nye aksjonærer.

Selskapet sier at det oppnådde en gasspris som tilsvarer 163,4 greenback fatet i første kvartal, mot 35,4 greenback på samme tid året før. Vår Energi oppnådde en oljepris på 99,6 greenback fatet i første kvartal, mot 60,6 greenback fatet i samme kvartal året før

Produksjonen ble på 242.000 fats oljeekvivalenter per dag i første kvartal, ned fra 259.000 fats per dag i foregående kvartal.

Av dette utgjorde råoljeproduksjonen 137.000 fats per dag, gassproduksjonen 85.100 fats per dag og NGL-produksjonen 19.900 fats per dag.

Produksjonen er ifølge Vår Energi ned fra kvartalet før på grunn av naturlig produksjonsfall, forhold ved driften og endringer i selskapets omregningsfaktor for gass.

Selskapet har nedjustert konverteringsfaktoren for gass fra 6,65 fats oljeekvivalenter per 1.000 kubikkmeter gass til 6,29 fats oljeekvivalenter, for å være i tråd med vanlig praksis i norsk olje- og gassbransje. Dette ga isolert sett en reduksjon i rapportert volum på 5.000 fats oljeekvivalenter i første kvartal, ifølge Vår Energi.

Med endret omregning ville selskapets produksjon i fjerde kvartal ha vært på 253.000 fats oljeekvivalenter per dag. Selskapet rapporterte en produksjon på 258.600 fats per dag i fjerde kvartal.

NB! I forrige avsnitt stod det tidligere at eksempelet gjaldt for første kvartal, males det riktige var fjerde kvartal. Saken er endret 27. april kl. 7.30.

Skal øke produksjonen

Selskapet har et mål om å øke produksjonen til 350.000 fats oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025. Vår Energi har også mål om å redusere produksjonskostnaden fra 12 greenback fatet i 2021 til åtte greenback fatet ved utgangen av 2025.

Utbyttet fra Vår Energi er nå ventet på én milliard greenback i 2022, mens selskapet tidligere ventet 800 millioner greenback. Fra 2023 har selskapet meldt at det planlegger om å betale et utbytte som tilsvarer 20–30 prosent av kontantstrøm fra driften (CFFO).

I fjerde kvartal 2021 fikk Vår Energi et resultat etter skatt på 208,6 millioner greenback, mens omsetningen ble på 2,27 milliarder greenback.

I fjerde kvartal i fjor hadde Vår Energi en produksjon på 258.600 fats oljeekvivalenter per dag, hvorav gassen utgjorde 94.600 fats per dag. I fjerde kvartal oppnådde Vår Energi en oljepris på 80 greenback fatet og en gasspris på 148 greenback per fats oljeekvivalenter.

Les også

Vår Energi snur i pluss i fjerde kvartal

Vår Energi før børsdebuten: 19.000 nye aksjonærer

Les på E24+

Vår Energi-sjefen etter sjokkbølgene i gassmarkedet: – Det er kanskje en ny realitet

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.