Entertainment

Samkjørte reaksjoner i entreprenørbransjen • Byggeindustrien

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Regjeringen skal fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare blant annet kostnader, natur og matjord. Det er stort sett like reaksjoner i entreprenørbransjen på regjeringens utspill.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.