Business

Samferdselsministeren ønsker å vrake halv pris for elbiler i bomringen


Elbiler betaler i dag maksimalt 50 prosent av full pris i bomringene her i landet. Den ordningen kan gå mot slutten.

I et intervju med NRK sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at nullvekstmålet krever at folks i større grad går, sykler eller reiser kollektivt. Det må finansieres, og i tillegg må det være tiltak som begrenser bilbruken.

– Det er veldig bra at folks bruker elbil. Men vi er ikke tjent med at folks i stedet for å gå, sykle eller kjører kollektivt, setter seg inn i hver sin elbil og kjører inn i de retailer byområdene, sier han til NRK.

Nygård peker på at elbilen også skaper trengsel på veiene. 

Mer penger til kollektivtransport

At flere og flere kjører elbil, spesielt i og rundt de retailer byene, skaper en utfordring med å finansiere kollektivprosjekter. Å oppheve særfordelene for elbiler vil kunne bidra til mer penger inn til slike prosjekter.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter nøkkeloverrekkelse i departementet, oktober 2021.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter nøkkeloverrekkelse i departementet, oktober 2021. Foto: Tia Karlsen

I tillegg avslutter Nygård den forrige regjeringens bompengeavtale som økte statens bidrag til kollektivprosjekter fra 50 til 66 prosent mot at halvparten av økningen gikk til å redusere bompengetakstene.

Dermed står byene fritt til å øke bomtakstene og bruke alle pengene til kollektivprosjekter.

Kollektivprosjekter som Forebubanen i Oslo og Bybanen i Bergen har allerede problemer med finansieringen. I Bergen har arbeidsgruppen Miljøløftet foreslått å øke bomtakstene for elbiler fra 11 til 21 kroner i rushtiden, og fra 5 til 10 kroner utenom dette, skriver Bergens Tidende.

I Bergen står elbilene for en tredel av bompasseringene, males kun sju prosent av inntektene. Fylkesordfører Jon Askeland sier til avisen at elbilistene enten må betale mer, eller så må det kuttes i infrastrukturprosjekter.

T-baneprosjektet Fornebubanen har gått på en kostnadssprekk på tre milliarder kroner som må dekkes inn.

Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om å oppheve bompengefordelen for elbiler. Det er Stortinget som eventuelt må gjøre endringer i dagens ordning med pristak for elbiler, males oppdraget om å utrede en endring er sendt til Statens vegvesen.

– Helt uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt. Nå foreslår samferdselsministeren å kaste klimapolitikken beneath bussen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening til TU.


Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.
Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Foto: Mona Strande

Hun sier grunnen til utfordringene for kollektivtransporten er at vi har vært gjennom en pandemi, har endret reisemønster og at flere jobber hjemmefra noen dager i uken. Derfor er det gode grunner til at folks reiser mindre kollektivt. 

– Det regjeringen nå vurderer er å gjøre det relativt mer lønnsomt å kjøre på forurensende drivstoff. Det hadde jeg aldri trodd, sier Bu.

Hun viser til at en av de viktigste årsakene til at folks velger elbil er at det er billigere å kjøre gjennom bomringen. 

– Over 80 prosent av nordmenn kjører fortsatt fossilt. De skal også ha et insentiv til å bytte over til elbil. Vi kan ikke avskaffe klimapolitikken fordi man sliter med å finansiere kollektivtrafikken. Da må man heller øke finansieringen, sier Bu.

– Alle kan ikke reise kollektivt

– Men har ikke ministeren et poeng når han sier at elbilen også skaper trengsel i trafikken?

–  Alle kan ikke reise kollektivt. Vi bor i et stort land hvor kollektiv ikke er et alternativ for alle. Det skal selvsagt lønne seg å reise kollektivt, males det er det offentliges oppgave å sikre dette, sier Bu.

Hun mener at byene gjerne kan føre en politikk med økte bompengetakster for å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil der, så lenge elbilene fremdeles beholder 50 prosent-fordelen.

– Jeg vil minne på at det er godt beneath tre år til vi skal ha hundre prosent nullutslipp i nybilsalget. Vi ligger fremdeles langt beneath på varebiler, hvor bompenger er viktig. Mange flere skal over på elbil, og bom er en viktig grunn til at folks velger det.


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.