Sports

Så samles vi på … Youngstorget

1. mai passer det å stoppe opp på Youngstorget. Her har oslofolk tradisjon for å gi uttrykk for meninger, krav og protester ved å rope, lytte, applaudere, synge og snu ryggen til.

Det nye torget ble anlagt på Youngs løkke på Bymarka.

Da Youngstorget ble anlagt midt på 1800-tallet, ble det offisielt kalt «Nytorvet». Det nye torget skulle dekke et nytt og større behov. Utover 1800-tallet hadde Christianias kraftige befolkningsvekst ført til at mange flere bønder kom inn til byen for å selge sine produkter. Det gamle Stortorvet ble rett og slett for lite. Byen trengte et nytt torg med mer plass.

Les hele saken med abonnement

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.