Politics

Rekordhøy bistand ikke nok til å nå målet

Fasiten for 2021 viser at bistanden utgjorde 0,93 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i 2021, skriver Vårt Land. Det er en nedgang fra 1,11 prosent året før og den laveste andelen på ti år.

Den lave andelen er en følge av at Norges BNI ble rekordhøyt i fjor, ifølge nettavisen Development Today, som først omtalte saken. Dersom andelen skulle vært like høy i fjor som året før, måtte regjeringen brukt tre milliarder kroner mer på bistand.

Det er særlig de høye oljeinntektene som gir økt BNI. Fortsatt renner oljepengene inn, og dermed spøker det for 1-prosentmålet også i 2022.

Dette skjer altså samtidig som vi gir flere kroner i bistand. I fjor økte bistandsbudsjettet med 600 millioner kroner og endte på 40,1 milliarder.

Luxembourg er det eneste OECD-landet som gir en høyere andel av BNI som bistand enn Norge. Vi er også ett av få land om oppfyller FN-målet om å gi 0,7 prosent av BNI, opplyser Utenriksdepartementet.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close