Politics

Politirapport: Begrensede ressurser var avgjørende for at Bråthen ikke ble stanset tidligere


To politipatruljer var alene i Kongsberg i 20 minutter mens Espen Andersen Bråthen gikk rundt for å drepe innbyggerne i byen. Evalueringsutvalg mener det var en av grunnene til at han ikke ble stoppet tidligere.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.