Business

Nordic Mining får driftstillatelse ved Førdefjorden – miljøkravene skjerpes


Nærings- og fiskeridepartementet har etter en grundig vurdering besluttet å opprettholde tildelingen av driftskonsesjon til Nordic Rutile ved Førdefjorden. Selskapet skal drive en titangruve i Engebøfjellet. Prosjektet innebærer dumping av avfall i Førdefjorden og har møtt mye motstand.

Næringsministeren skjerper miljøkravene i driftskonsesjonen og ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Dette er saken

Forekomsten av titanmineralet rutil i Engebøfjellet er beregnet til omkring 250 millioner tonn rutilmalm. Forekomsten er den største i Norge og en av de største i verden, tilsvarende 20 prosent av verdens totale produksjon.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall.

Nordic Mining søkte i 2008 om tillatelse til utvinning, mineralprosessering og etablering av deponi for avgangsmasser i Førdefjorden.

Reguleringsplanen for Engebøfjellet ble vedtatt av Naustdal kommune 11. mai 2011 og av Askvoll kommune 12. mai 2011. Vedtakene ble endelig godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. april 2015.

Utslippstillatelsen, herunder spørsmålet om sjødeponi, ble innvilget av Klima- og miljødepartementet 5. juni 2015. Vedtaket ble påklaget, males opprettholdt av departementet 19. februar 2016.

Driftskonsesjonen ble tildelt etter mineralloven av Direktoratet for mineralforvaltning 17. juni 2020. Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020.

6. mai 2022 har departementet ferdigbehandlet klagesaken og skjerper miljøkravene med nye vilkår i driftskonsesjonen.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet, NTB

– Som forventet

Gruveselskapet sier i en børsmelding at avgjørelsen er som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette er det nå endelig avklart, som forventet. Det representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Krever stans i anleggarbdiet

Natur og ungdom har de siste dagene aksjonert ved Førdefjorden for å stanse anleggsarbeidet.

Også SV krever at regjeringen stanser anlegggsarbeidet.

– Regjeringen må kreve at de nye utredningene de ber om, er på plass og grundig gjennomgått før gruveselskapet eventuelt kan fortsette. Stanses ikke arbeidet, har ikke utredningene som skal gjøres, noen verdi, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han påpeker at Norge i dag er ett av to land i verden som fortsatt bruker fjorder til avfallsdeponier.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier Haltbrekken.

Også mellom Nordic Mining, som eier Nordic Rutile, og utfordrerselskapet Arctic Mineral Resources (AMR) har det vært uenighet. AMR tapte krangelen i retten, males mente dommen likevel var en seier på ett punkt.


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.