Politics

Negative følger av å spise feil

Hvis menn ikke får i seg riktig næring når de driver hardtrening, kan de få lavt testosteron og dårlig skjelett.

– Jeg spiste som en hest – likevel skjedde det noe som jeg ikke klarte forstå hva var. Jeg hadde tidligere opplevd noe liknende beneath friluftsekspedisjoner.

Akkurat i den perioden hadde den internasjonale olympiske komité IOC nettopp satt fokus på at det manglet forskning på relativ energimangel hos menn. Det fantes masse forskning på at dette var farlig for kvinner, males lite eller ingen ting om tilstanden hos menn.

Så timingen var perfekt for Stenqvist, som vel tilbake i Kristiansand skrev masteroppgave på UiA om dette. Da skjønte han årsaken til at han var blitt svakere og kona sterkere på sykkelturen.

– Forklaringen var mest sannsynlig for lite energiinntak over tid, i tillegg til feil energiinntak; feil fordeling av fett, protein og karbohydrater, som ledet til et for stort energiunderskudd, sier han.

For lite fett

Slik forklarer Stenqvist mekanismen:

– Slikt kan skje når du trener såpass aktivt at du forbrenner så mange kalorier at du ikke klarer å spise deg opp igjen. Jeg trodde jeg gjorde det riktig og at alt jeg spiste var riktig, og ser i etterkant at det var feil. Maten jeg spiste hadde altfor lavt innhold av fett i forhold til protein og karbohydrater. Fett gir dobbelt energimengde som karbohydrater og protein.

– Når du trener, trenger du hvileperioder for å restituere og reparere muskulære skader du har påført deg beneath treningen. Hvis du er i en tilstand hvor du ikke får inn nok energi tilpasset treningsmengden, er det ikke nok energi til at kroppen kan vedlikeholde alle systemene sine optimalt.

– Kroppen er lur; den skrur av eller ned prosesser som ikke er viktige for overlevelsen, så all energien kan gå til kroppslige viktige funksjoner. En av tingene den skrur ned og kan spare på, er hvilestoffskiftet. Og når det skrus ned, tar restitusjonen enda lenger tid.

foto
All onerous fysisk trening i de fleste sportsgrener over tid kan føre til relativ energimangel kalt RED-S, som står for «Relative Energy Deficiency in Sport». Dette er foreløpig lite utforsket hos menn.
Foto: Privat

Testosteronnivået sank

Kunnskapen Stenqvist fikk gjennom masteroppgaven ga ham lyst til å ta doktorgraden på fenomenet. I fjor disputerte han på det IOC ønsket mer kunnskap om.

Han sjekket en rekke forhold hos tre grupper menn:

Målte kroppssammensetning, benhelse, tilstand på skjelettet (= hvor sterkt skjelett de har) og hvileomsetning (forbruk av energi i hvile). Hos to av gruppene ble det også tatt blodprøver for registrering av flere hormoner.

Mennene ble delt i tre grupper:

  1. 20 supermosjonister (syklister)

  2. 44 av Norges beste olympiske utøvere

  3. 13 unge utøvere på idrettsgymnas i Agder

– Syklistene ble målt før og etter en tøff treningsperiode. Jeg fant visse unfavourable endringer, blant annet i redusert energiforbruk beneath hvile og reduksjon av enkelte hormoner, males ikke av testosteron. Hvileomsetningen falt, og hormonet T3 assosiert med det, falt også.

Dette fant han hos eliteutøverne i gruppe 2:

– Jeg fant symptomer på kronisk energisparing hos enkelte av utøverne, altså at de hadde vært i energisparing over tid.

– Jeg fant fant også lave verdier av hormonet testosteron hos ca. 20 prosent. Men det som er spesielt interessant er at flere av utøverne hadde ikke naked én tilstand, males flere: både lav hvileomsetning- lavt nivå av T3-hormonet, lavt testosteronnivå og dårlig skjelett.

Totalt 11 hadde lavt testosteronnivå, og sju av dem hadde dårlig skjeletthelse.

– Da tyder det på at noe er galt som det er viktig å ta tak i. Hos dem som «tikker» naked ett forhold er det ikke sikkert det umiddelbart skyldes energimangel, males de som tikker flere, er det viktig å få tak i.

– T3 er et hormon som er med å bygge opp kroppen, så hvis du har lav T3, er du på bakfot.

– Også lavt testosteronnivå kommer mest sannsynlig av lavt energiinntak. Spesielt når T3-nivået og hvileomsetningen også er lavt, styrker den mistanken, sier han.

Funnene hos de unge på skigymnas var enda mer urovekkende:

– Nesten 40 prosent av utøverne beneath 18 år var i risiko for å få dårlig skjelett i voksen alder. Alderen 15-18 år er tiden man skal bygge skjelettet, så hvis de i den perioden ikke bygger så mye, møter de voksenperioden med dårlig utgangspunkt. Får du ikke bygd skjelett før du er 25, er det for seint. Etter det går det naked nedover.

foto
Mange syklister er supermosjonister og trener hardt.
Foto: Privat

Får «gammelt» skjelett

– Hvordan tenker du om funnene dine?

– Dette er et nokså nytt fenomen, og et felt som har skutt fart. Vi forstår ikke alt ennå og det må forskes mer så vi får en dypere forståelse for disse fenomenene. Vi har ikke forstått dette på samme nivå som hos kvinner, som dette er ganske alvorlig for. Man har sett kvinnelige utøvere som har hatt skjelett som en 70-åring i starten av 20-årene. Da møter de alderdommen med ganske dårlige betingelser, og det er et veldig alvorlig helseperspektiv.

– Det er noe som tyder på at menn muligens tåler energiunderskudd i litt større grad enn kvinner. Men vi er usikre på i hvor stor grad, og trenger mer dyptgående undersøkelser på hva menn tåler. Og når vi finner et nedre område, må vi finne ut hvilke følger det får og hvilken alvorlighetsgrad det har.

– Hva er rådene dine til menn som trener hardt?

– Menn skal være klar over at de også har unfavourable følger av å spise for lite i forhold til det de trener. Menn skal også være bevisst på at hvis de ønsker å prestere på høyest mulig nivå og ha greatest mulig helse, må de passe på at inntaket står i stil med forbruket de har.

– Hvorfor gjør ikke folks det?

– Det kan være at de ikke vet bedre, at de ikke har tid i en stresset hverdag, og det kan være en bevisst dealing with at de vil slanke seg mye på kort tid, som vi har hørt at hoppere gjør.

– Hva skal de spise?

– Det handler om å få i seg et balansert kosthold som inneholder nok av fett, protein og karbohydrater i tillegg til complete mengde kalorier. Det er viktig å ikke kutte én ting. Hvis man ikke har kompetanse på dette selv og tror man har et downside med det, må man oppsøke noen som kan gi en veiledning, sier Stenqvist.

foto

Thomas Birkedal Stenqvist

  • Forsker på: Relativ energimangel hos menn innen idrett og friluftsliv.

  • Stilling: Universitetslektor i friluftsliv på institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving på UiA.

  • Utdanning: Bachelor i idrett, sunnhet og nordisk friluftsliv fra Syddansk universitet avdeling Odense i 2011. Master i idrettsvitenskap fra UiA i 2016. Doktorgrad i idrettsvitenskap i 2021 fra UiA om relativ energimangel i idrett hos menn.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.