News

Næringen var en gang bitte liten – nå sysselsetter den 1550 årsverk langs kysten


Analysebyrået Menon estimeres at ringvirkningene fra havfisketurisme gir en verdiskaping på over 1,4 milliarder kroner. Troms og Finnmark er fylket i Norge som høster mest fra næringen.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close