Sports

Naboer slår ring om Svankevigå

Obos og Veidekke har planer om fem bygg med til sammen 99 boliger i Svankevigå nær Badedammen. Nå samler naboene seg i protest mot planene.

Lene Hodge, Amalie Kivijärvi og Kurt Øverland er tre av ildsjelene som kjemper mot omfattende utbyggingsplaner ved Svankevigå. I bakgrunnen den friskt dekorerte bygningen Dokken og bak der igjen siloene på Mølleneset.
Publisert: Publisert:

Foreningen Bevar Svankevigå og Dokken ble stiftet rett før påske. Foreningens Facebook-side har i løpet av en uke fått 300 følgere i løpet av en uke.

– Verdifullt pusterom

– Vi gjør det fordi Stavanger risikerer å miste et verdifullt pusterom. Et historisk bygg. Og en viktig møteplass, ikke naked for nabolaget males for hele byen, sier Lene Hodge, som tok initiativ til foreningen sammen med Amalie Kivijärvi og Kenneth Bøe.

Les også

– Ikke ødelegg Dokksmauet

Les også

Er svaret flere blokker rundt Badedammen, eller er det på tide å tenke nytt?

Les også

Fortsatt byggeboom i østre bydel

Obos-prosjektet slik det etter planen skal ta seg ut, sett fra Bybrua.

– Etter et medvirkningsmøte 5. april om prosjektet forsto vi at vi måtte på banen hvis vi skulle oppnå noe i denne saken. Svankevigå vil bli ytterligere fylt ut med den planen som ligger på bordet. I tillegg tilfredsstiller prosjektet ikke kommunens egne krav når det gjelder sollys og uteareal, sier Hodge og Kivijärvi, som også har fått selskap av Kurt Øverland, som driver sykkelverksted i bygningen kalt Dokken.

Den retailer, solide betongbygningen med adresse Dokkgata 4 ble bygd på 50-tallet, og skal siden blant annet ha vært havnelager for Tou Bryggeri, jernvareforretning og såpefabrikk.

Unikt miljø

De tre er særlig opptatt av at det gode miljøet rundt Svankevigå ikke må forsvinne i byggegropa til OBOS.

– Her skjer det ting hele tiden og people møtes nesten til alle døgnets tider, sier Kurt Øverland.

I sitt høringsinnspill til kommunen ramser Bevar Svankevigå og Dokken opp en rekke initiativ som har vokst fram de seneste årene.

«Badehusgata 25 og Dokkgata 4 more true alle initiativ som har vokst frem siste årene, som IMIR/RIMI Scenekunst, Storhaug Snekkerforening, Sykkelservice AS, Damp Sauna, Røkt badstu og Boats N Stuff båtbygger for å nevne noen. Alle initiativtakerne har lagt ned en stor innsats – ikke for å oppnå økonomisk gevinst – males bidra til constructive ringvirkninger i lokalmiljøet. Flere av aktørene har også mottatt støtte fra kommunen for deres bidrag», heter det i høringsinnspillet.

– Kommunen kjører på med midler til Storhaug for å løfte bydelen. Her kan de virkelig gjøre noe for å unngå ytterligere fortetting, sier Kiviärvi. Hun driver Damp Sauna innerst i Svankevigå.

– Mye har skjedd

I alt er det kommet inn om lag 70 høringsinnspill mot byggeplanene, de aller fleste fra privatpersoner.

– Dokken ble vedtatt revet i 2015. Dagens plan handler om hva som skal komme i stedet når Dokken og annen bygningsmasse er revet. Er dere ikke lovlig despatched ute med å protestere?

– Det kan du si, males mye har skjedd her siden 2015. Vindmøllebakken er ferdigstilt, et boligprosjekt som har fått Statens byggeskikkpris for blant annet å motvirke ensomhet, og restauranten Bellies har startet opp. Dessuten har miljøet i Svankevigå blitt enda mye bedre de to siste årene. Plan 2757 vil gjøre det umulig å videreføre den kulturelle og sosiale utviklingen som har skjedd i området, og planene går på tvers av historisk byggeskikk. Planene møter heller ikke krav til uteareal, sol og skygge uten å fylle igjen deler av Svankevigå, sier Lene Hodge, som nå håper på politisk støtte for å nedskalere utbyggingen og at Dokken blir stående.

Midlertidig leie

Leder for utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger, Frode Myrhol (MDG), har havnet i diskusjon på sosiale media den siste uka om Svankevigå-protestene, der han blant annet hevdet at det var enkelte var særs ivrige etter å fortelle grunneiere hva de skal bruke eiendommene sine til.

Til Aftenbladet sier Myrhol at det selvfølgelig er positivt at people bruker sin rett til å sende inn høringsinnspill til nye reguleringsplaner.

– Jeg synes det er underlig at brukere av midlertidige lokaler skal protestere mot å flytte ut. Her har grunneier, i påvente av at planene realiseres, åpnet opp for midlertidig bruk der oppstartsbedrifter og andre kan leie til en rimelig penge, noe som er veldig bra. Dersom grunneiere da opplever at leietakerne skaper problemer når tiden er kommet for å avslutte det midlertidige leieforholdet, vil de gjerne styre unna slike løsninger andre steder, sier Myrhol.

Publisert:

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.