Sports

Måtte svare for «småhusrushet»

Byråd Hanna Marcussen beklager at noen har fanget opp datoen for byggestopp på forhånd. Men hun vil ikke spekulere på hvor lekkasjen kan ha oppstått.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), og avdelingsdirektør i PBE, Hanne Sophie Solhaug, har begge måttet svare på spørsmål om hvem som har visst hva når om Småhusplanen.

Ved midnatt 5. april ble det innført midlertidig stopp for bygging i Oslos småhusområder. Søknader innsendt etter samme tidspunkt vil ikke bli behandlet på ubestemt tid.

Aftenposten sjekket antall søknader innsendt i dagene før «bommen gikk ned». Som vi har skrevet tidligere, kom det inn uvanlig mange den aller siste dagen.

Spørsmålet mange har stilt er hvordan noen kunne vite nøyaktig når stoppen ville skje. Da Aftenposten snakket med utbyggere som rakk fristen, kom det frem at enkelte utbyggere hadde fått konkrete suggestions om den presise fristen.

Hvor tipset kom fra, har derimot ingen ville avsløre. Og flere har antydet at det kan være snakk om lekket informasjon fra innsiden av kommunen.

Dobbelt så mange søknader

Saken har i høyeste grad interessert politikerne. Leder i Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), ba byrådet undersøke både antallet søknader og hvor eventuell kjennskap til tidsfristen kan stamme fra.

Svaret fra Plan- og bygningsetaten (PBE) foreligger nå:

I uken før påske ble det sendt inn mer enn dobbelt så mange søknader som i samme uke de siste årene. Den siste dagen alene mottok PBE hele 47 søknader – like mye som en vanlig uke.

Få kjente datoen

I Byutviklingsutvalegts møte onsdag ettermiddag måtte byråd Hanna Marcussen (MDG) svare på en rekke spørsmål om saken.

– Vi ser nå at det kom ekstraordinært mange søknader og en dramatisk økning rett før byggeforbudet, sa Stove Lorentzen.

Så gjorde han det klart at han ikke synes noen av forklaringene som er kommet så langt virker sannsynlige.

– Etaten viser til at mange har kjent til at det kunne komme innstramminger. Men de kjente ikke den spesifikke datoen, sa Stove Lorentzen og fortsatte:

– Likevel kom halvparten av søknadene den siste dagen.

Han mener svært få andre enn de ansatte i PBE, eventuelt i byrådsavdelingen kan ha kjent til det nøyaktige tidspunktet.

– Indisiene om at noen har delt tidspunktet blir dermed sterke. Det er svært alvorlig, sa han.

Han ba byråden svare på hva hun har tenkt å gjøre med det som har kommet frem.

Søknader fra småhusområdene sendt inn etter midnatt 5. april blir ikke behandlet. Det er uvisst hvor lenge det midlertidige forbudet vil gjelde.

Byråden: – Svært alvorlig

Hanna Marcussen erkjenner at det må ha kommet ut informasjon før småhusplanen ble sendt på høring.

– Det er svært alvorlig og ikke sånn vi skal ha det, sa hun.

Samtidig viste også hun til at det lenge har vært kjent i miljøet at Småhusplanen skulle strammes inn. Hun mente de proffe aktørene kunne ha skjønt at det også kunne komme et midlertidig forbud.

– Relativt mange har kjent til det. Derfor ønsker jeg ikke spekulere på hvor en mulig lekkasje kan ha kommet, sa hun og tilføyde at hun heller ikke har noen grunn til å mistenke noen spesielt.

Men fordi de som har kjent ryktet har kunnet sende inn søknad, tar hun altså saken på største alvor.

– Jeg vil være veldig opptatt av at vi kan unngå dette for fremtiden, sa hun.

Politikerne vil på ballen

Det midlertidige byggeforbudet er formelt sett ikke vedtatt eller endelig utformet. Det har nå vært på høring. Innen 1. juni skal PBE avgjøre om, og i hvilken kind det eventuelt skal videreføres.

Haakon Riekeles (V) ville vite om avgjørelsen kunne havne hos politikerne.

Byråden opplyste at hvis vedtaket blir påklaget, vil det bli oversendt politikerne.

– Det vil jeg anta at kommer til å skje, innrømmet hun.

Dermed kan det ligge an til at det blir politikerne, ikke byråkratene som får det siste ordet.

Kan måtte gripe inn

Marcussen fikk direkte spørsmål om hun vil foreta seg mer for å komme til bunns i den påståtte lekkasjen.

Svaret var at det vil hun ikke, fordi rene spekulasjoner ikke gir grunnlag for å forfølge saken videre.

– Men det kan være jeg får informasjon som vil endre den vurderingen, sa hun.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.