Business

Mange utviklere får brukt veldig lite tid på fokusert kodingI gjennomsnitt får en programvareutvikler i gjennomsnitt naked kodet fokusert og uforstyrret i ti timer per uke. Tallet er lavest for seniorer og ledere, som ofte må ta seg av en rekke andre administrative oppgaver enn naked selve kodingen. Rekrutteringsarbeid og intervjuet av nye kandidater er blant dette.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.