News

Legger frem krisepakke på 14,4 milliarder

Fredag formiddag møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum pressen.

Støre og Vedum vil her legge frem en økonomisk pakke for å møte konsekvensene av krigen i Ukraina.

TV 2 er kjent med at regjeringen vil presentere en krisepakke på totalt 14,4 milliarder kroner.

Krisepakken fordeler seg blant annet slik:

  • 7,2 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster
  • 1,7 milliarder for å hente de første 5250 flyktningene til Norge
  • Tre milliarder til Forsvaret
  • En halv milliard til etterretning og sivil beredskap
  • En milliard til tilskudd for utleieboliger for flyktninger
  • 150 millioner til barnevernet
  • 64 millioner til 1000 midlertidige studieplasser

I tillegg kommer en rekke andre mindre poster som undervisning av flyktninger, tilskudd til frivillige organisasjoner i Norge og psykososial beredskap.

Følg regjeringens pressekonferanse øverst i saken fra klokken 12.00.

Saken oppdateres!

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.