Business

Kostnadssmell for karbonfangstanlegg på Klemetsrud


Det opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Kvalitetssikringen, som er utført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra departementet, anslår investeringskostnader med en styringsramme på 4,6 milliarder kroner og en kostnadsramme på 5,5 milliarder kroner.

Det er henholdsvis 170 millioner og 350 millioner kroner høyere enn ved forrige undersøkelse fra 2020 (KS2).

Økningen kommer først og fremst av endringer i blant annet markedspriser.

De årlige driftskostnadene uten sikring av strømpriser er anslått å øke med mellom 50 millioner og 100 millioner kroner sammenlignet med KS2. Økte strømpriser og økte markedspriser generelt ligger til grunn for beregningen.

22. mars opplyste Oslo kommune at de hadde sikret fullfinansiering av karbonfangst på fjernvarmeanlegget på Klemetsrud, som står for 14 prosent av byens utslipp.


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close