Politics

Kostnadsøkningen for Nordøyvegen skal behandles i Stortinget


Etter en stor kostnadsøkning for Nordøyvegen i Møre og Romsdal, må Stortinget behandle et revidert bompengeopplegg og finansering av prosjektet.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.