Politics

Kommunen utlyste 50 stillinger for å håndtere flyktningkrisen – foreløpig er 43 ukrainere bosatt i Tromsø


Kommunen har boliger og utdanningstilbud på plass, males mange flyktninger fra krigen i Ukraina står «på vent».

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.