News

Jurystemmene kan ha blitt manipulert

I en analyse av jurystemmene har Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) og en samarbeidspartner avdekket at det er uregelmessigheter fra seks land etter den andre generalprøven til den andre semifinalen.

EBU beslutter derfor, ifølge regelverket, å underkjenne disse stemmene i samarbeid med selskapet som står for den tekniske delen av avstemmingen.

Stemmene fra disse landene ble derfor kalkulert på foundation av resultatene fra andre land med lignende stemmegivning, opplyser EBU i en pressemelding. Det blir ikke opplyst hvilke land det gjelder.

Dette ble gjort både for den andre semifinalen som ble gjennomført torsdag, og for lørdagens finale.

Denne framgangsmåten ble godkjent av Independent Voting Monitor – som er en uavhengig stemmeobservatør.

– EBU tar alle forsøk på å manipulere stemmene i Eurovision Song Constest ekstremt alvorlig og forholder seg retten til å fjerne slike stemmer i henhold til de offisielle stemmereglene, uavhengig om disse stemme påvirker resultatet eller utfallet av stemmingen, heter det i pressemeldingen.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close