Entertainment

Innleieforbud vil få store konsekvenser for næringen • Byggeindustrien

19. april gikk høringsfristen ut rundt forslaget fra regjeringen om de nye innstrammingene i adgangen til innleie og utleie av arbeidskraft. Dette forslaget vil medføre retailer konsekvenser for byggenæringen om det blir innført som foreslått, og ikke uventet er det mange fra næringen som har engasjert seg i høringsrunden.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.