Politics

Ingen streik etter enighet i byggeindustrimeklingen

Partene i byggeindustrien ble despatched torsdag kveld enige i meklingen om årets lønnsoppgjør. Dermed unngås en streik blant 6.100 ansatte.

Riksmekleren kalte inn partene i byggeindustrimeklingen til tvungen mekling. En halvtime før fristen ble de enige om årets lønnsoppgjør.
Publisert Publisert

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) ble enige en halvtime før fristen løp ut, opplyser Riksmekleren.

Meklingen startet onsdag. Ansatte i 340 bedrifter kunne blitt tatt ut i streik fra fredag dersom partene ikke ble enige i den tvungne meklingen.

Byggeindustrien organiserer stort sett ansatte innenfor produksjon av byggevarer. Økt lønn og tilrettelegging for en mer likestilt bransje var blant hovedkravene.

– I dette lønnsoppgjøret er vi veldig fornøyde med å ha kommet til enighet om et historisk høyt lønnstillegg og økte minstelønnssatser, som vi mener bidrar til en mer seriøs bransje med konkurransedyktige vilkår, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Hege Espe.

4 kroner mer i timen

Lønnsøkningen består av 4 kroner i generelt tillegg og en økning i minstesatsene med 6,85 kroner i timen, opplyser Fellesforbundet. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

I tillegg skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. Forslaget blir nå sendt ut til uravstemning.

Riksmekleren kalte inn til tvungen mekling etter at Fellesforbundet og BNL brøt forhandlingene for overenskomst i byggeindustrien søndag.

Krevende utgangspunkt

Byggenæringens Landsforening viser til at tariffoppgjøret har hatt et krevende bakteppe.

Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, og de høye strømprisene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien, påpeker BNLs forhandlingsleder Siri Bergh.

– Vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og unngått konflikt, med god hjelp av mekler Bjørn Lillebergen, sier hun.

Publisert

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.