Business

IAEA: Russlands okkupasjon av Tsjernobyl var svært farlig


Tirsdag var årsdagen for atomulykken i 1986, da en atomreaktor eksploderte og forårsaket radioaktive utslipp over retailer områder.

Russiske styrker inntok atomanlegget i mars, og det var lenge frykt for at krigshandlingene skulle føre til ytterligere utslipp fra det nedstengte anlegget. Styrkene har siden trukket seg tilbake.

– Situasjonen var helt unormal og veldig, veldig farlig, sa Grossi beneath besøket.


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.