Business

Hydrogensatsing fra regjeringen – Tu.no


Det kom fram da olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la fram tilleggsmeldingen om energipolitikk fredag.

Norge skal bidra til å utvikle et marked for hydrogen i Europa gjennom å skape et marked her hjemme og samarbeide med europeiske og andre land om å forme regler og om forskning.

Det skal etableres «en samfunnsøkonomisk lønnsom» produksjon av blått hydrogen blant annet gjennom Gassco. Det skal også tildeles areal for CO2-lagring og relevante søknader om utbygging beneath lagringsforskriften skal behandles raskt.

En ekstern utredning skal gå gjennom hvordan staten kan bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen med lave eller ingen utslipp.


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close