Business

Google gjør nettsider raskere å laste på mobil: Nå slår Brave og DuckDuckGo ned på teknologien


AMP (Accelerated Mobile Pages) er navnet på en Google-utviklet løsning som skal sikre at nettsider laster bedre og raskere på de cellular plattformene gjennom ulike former for optimaliseringer og forenklinger. 

Løsningen ble lansert allerede i 2016, og selv om mange ønsket teknologien velkommen, var det også mange som var kritiske til hvordan løsningen ga enda mer makt til et selskap som allerede har en dominerende posisjon på nettet.

To nettlesere med tiltak

Blant kritikerne befinner det seg et par personvernfokuserte nettlesere som nå rett og slett har bestemt seg for å slå ned på AMP-løsningen. Det melder blant andre The Next Web.

Nettleseren Brave kunngjorde nylig at de har lansert noe de kaller «De-AMP», som er en måte å omgå AMP-nettsider som leveres av Google på. Med De-AMP aktivert vil brukeren tas direkte til originalinnholdet i stedet.

Ifølge Brave representerer AMP en trussel mot personvernet fordi løsningen setter Google i stand til å registrere enda mer av people adferd på nettet og hvordan people bruker innholdet på nettet. Siden AMP-sidene leveres av Google, oppmuntrer løsningen utviklere til å integrere tettere mot selskapets servere, som igjen fører til at Google i større grad kan spore og profilere brukere. 

Det hevdes også at AMP fører til mer monopolisering av nettet, siden stadig mer av innholdet på nettet leveres av Googles egne servere og systemer. Løsningen setter dessuten søkegiganten i stand til å kreve at nettsider lages på en måte som tjener Googles annonseringssystem, sier nettleseren.

De-AMP-funksjonen fungerer i korte trekk ved at Brave har modifisert Chromium-kodebasen til å registrere når AMP-sider lastes og avslutte lastingen av disse til fordel for innlasting av den «ekte» nettsiden i stedet. I andre tilfeller vil funksjonen «omskrive» lenker og URL-er slik at lenker peker til utgiverens versjon av nettsiden i stedet for AMP-versjonene.

DuckDuckGo med lignende løsning

Den andre nettleseren som har en høne å plukke med AMP, er DuckDuckGo, som nylig kunngjorde through Twitter at de har fått på plass sin egen beskyttelse mot AMP-løsningen.

Denne fungerer tilsynelatende på omtrent samme måte som Braves løsning, ved at utgiverens opprinnelige nettside vil bli vist i stedet for AMP-versjonen hver gang man laster eller deler en AMP-side med DuckDuckGo sine apper eller utvidelser.

Begrunnelsen er også mer eller mindre den samme som Brave oppga.

– AMP-teknologien er ikke bra for personvernet fordi det setter Google i stand til å spore brukere enda mer. Og Google bruker AMP til ytterligere å befeste sitt monopol ved å tvinge teknologien på utviklere gjennom å prioritere AMP-lenker i søk og favorisere Google-annonser på AMP-sider, skriver DuckDuckGo i en oppfølgingsmelding på Twitter.

Google har respondert på deler av kritikken. Danny Sullivan, som jobber med kommunikasjon hos søkegiganten, bedyret i en Twitter-melding at AMP ikke  prioriterer disse sidene i søk. 


Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.