News

Gårdbruker Paul på Undlandet: – Økte drivstoffpriser koster meg 50.000 ekstra


Paul Lund har de siste ni årene drevet gården med god hjelp fra foreldre og ektefelle. De har 25 melkekyr og 40 ungdyr de har ansvaret for. – Nå står vi ved et veiskille, sier Paul.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.