News

Fornøyd med signalene fra regjeringen: – Spikeren i kista for vindkraft i reinbeiteområder


Reindriftsutøver Nils Ante Eira tror det neppe kommer til å bli noen utbygging av vindkraft i Tønsheia og i reinbeitedistriktet ellers med de nye signalene fra regjeringen.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.