Politics

Flere avvik avdekket hos politiet: Lagrer brannfarlig væske sammen med elsparkesykler som har blitt tuklet med


Alt var ikke på stell da brannvesenet utførte teknisk tilsyn ved politihuset i Tromsø 20. april.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.