News

Fem millioner til kreftforskning – Dagsavisen

Det melder SUS i en pressemelding tirsdag.

Midlene skal gå til å bygge opp kapasitet, aktivitet og kompetanse på kliniske kreftstudier. I en søknadsprosess med fjorten kandidater totalt, fikk Bjørnar Gilje og fire andre kandidater tildelt midler. Søknaden ble utformet i godt samarbeid med forskningsavdelingen.

– Søknaden er ikke knyttet til en spesifikk studie, men skal styrke kapasiteten vår. Det betyr at vi kan inkludere flere pasienter i kliniske kreftstudier på SUS. I tillegg til flere studiesykepleiere vil vi også styrke kapasiteten til å gjennomføre forskningsrelatert arbeid med samarbeidende avdelinger som avdeling for patologi og radiologi, sier Gilje.

I kliniske studier testes nye medisiner og behandlingsmetoder ut, slik at behandlingstilbudet blir bedre. Helsepersonell får også økt kunnskap om legemidler og ny behandling.

– Moderne kreftbehandling er i rask utvikling, og kliniske studier er i ferd med å bli en stadig mer integrert del av behandlingen. Nå kan flere få tilbud om nye behandlinger, og dette bidrar til å heve behandlingskvaliteten generelt, sier Gilje.

De nye midlene vil også gi forskningsmiljøet på sykehuset et løft.

– Denne tildelingen betyr mye, både støtten i seg selv, men også det at kliniske studier nå settes tydeligere på kartet i flere avdelinger i sykehuset. Det er viktig for kvaliteten på kreftbehandlingen i årene framover, sier Gilje.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.