Business

Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Mer til bistand og sosialhjelp


Regjeringen tilbakefører 2,5 milliarder til bistand, opprettholder elbil-fordelen og øker tilskuddet til kollektivtrafikken. Men det gjøres ikke noe med de skyhøye bensin- og dieselprisene.

Publisert:

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) holder pressekonferanse i Stortinget klokken 9.

Leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai.

– Vi vet at mange merker at de økte prisene på mat og strøm. Det tar vi på det største alvor, sier Knutsen under pressekonferansen.

– Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien.

Men regjeringspartiene og SV gjør ikke noe med bensin- og dieselavgiftene.

Mindre moms på elbiler

Regjeringen ville i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett fjerne momsfritaket for elbiler. I stedet ville de at elbiler som koster inntil 500.000 kroner, skulle få et beløp tilsvarende momsen i tilskudd.

Etter forhandlinger med SV blir løsningen en annen: Det skal innføres moms kun på kjøpsbeløp over 500.000 for elbiler, framfor på hele beløpet.

– Dere finner penger til bistand, myr og laks – men hva gjør dere for vanlige folks økonomi?

– Krisen er både nasjonal og internasjonal For SVs del har det vært viktig å reversere bistandskuttet. Det er ikke riktig at verdens fattigste skal betale for krisen. Så mener jeg at vi stiller opp for folks økonomi i dag, og må stille opp mer i høst. Men ved å utvide sosialstøtten og strømpakken vi har forhandlet frem tidligere, så stiller vi opp, sier Kaski på VGs spørsmål.

– Hva har vært vanskeligst?

– De politiske avstandene har vært stor, for SV har det vært viktig å få en helhet på bistandsbudsjettet og en innretning på klima og fordeling som har vært god, sier Kaski.

Regjeringen tilbakefører bistandsmilliarder

SV har krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling, og partiet har reagert kraftig på at det er lagt inn store kutt i bistandsbudsjettet.

Flere bistandsorganisasjoner gikk også hardt ut og kritiserte regjeringens budsjett.

Regjeringen foreslo å bruke 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge.

Nå tilbakeføres 2,5 milliarder av bistandspengene i det reviderte nasjonalbudsjettet. Altså er det, totalt sett, likevel et kutt i bistandspengene.

Det reagerer MDGs Lan Marie Nguyen Berg på:

– Å opprettholde kutt til internasjonal bistand er dypt usolidarisk i en tid der Norges oljeinntekter er mange hundre milliarder høyere enn regjeringen opprinnelig budsjetterte med. Å godta slike kutt i bistandsbudsjettet setter en veldig skummel presedens for statsbudsjettet til høsten, sier hun.

Redd Barna er fornøyde med reverseringen, men mener den kunne vært enda større:

– Vi er svært glade for at SV har klart å reversere såpass mye av regjeringens forslag til kutt i bistand. Vi mener likevel at regjeringen burde strukket seg lengre. Når utfordringene i verden står i kø, burde bistanden til verdens fattige økt, og ikke skrumpet inn i år, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai, men har ikke blitt enige med SV før nå.

Regjeringspartiene Ap og Sp er avhengige av støtte fra SV for å få flertall for budsjettet.

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen – som også er siste dag før Stortinget tar ferie.

Pollestad: Reduserer ikke drivstoffavgiftene

På NRKs Politisk kvarter like før klokken 8 bekreftet Senterpartiets Geir Pollestad at drivstoffavgiftene ikke reduseres i revidert nasjonalbudsjett.

– Drivstoffprisene i Norge er altfor høye. Det kommer ikke av avgiftene, sier han.

Pollestad viser derimot til at det er markedsforholdene som har ført til økte priser.

– Vi har kommet til nå at vi ikke vil redusere drivstoffavgiftene, sier han.

Ukraina-krigen har gitt store utslag på bensinprisene. De siste månedene har de skutt i været, og prisene ligger nå på over 27 kroner literen.

NRK melder også at regjeringen opprettholder momsfritaket på elbiler som koster inntil 500.000 kroner.

Se VGs kommentator forklare hva det nye budsjettet betyr for deg:

Norsk olje og gass: – Skuffet

Avtalen som følger budsjettenigheten slår fast at det ikke blir boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, sier at de er skuffet:

– Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig, sier han og fortsetter:

– Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel.

Gir oversikt over hovedlinjene i norsk økonomi

Et nasjonalbudsjett er ikke det samme som et statsbudsjett.

Statsbudsjettet legges frem i oktober. Det viser hvor mye penger og utgifter Norge har det kommende året, og hva pengene skal brukes på.

Det reviderte nasjonalbudsjettet – som legges frem nå – beskriver derimot endringene som har skjedd siden den gang. Her begrunner regjeringen sine prioriteringer, og gir en overordnet oversikt over samfunnsøkonomien i Norge og i verden.

Nasjonalbudsjettet sier også noe om hvordan norsk økonomi påvirkes av endringene, og hvilke konsekvenser disse har for staten og Norge som land.

Les også

Støre om økte levekostnader: – Dette er alvorSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.