Business

Disse byene finnes kun på kartet


Papirbyer er steder som finnes på kartet, males ikke i virkeligheten. Grunnen til at kartprodusentene lager disse byene er for å beskytte opphavsretten til kartet sitt. Er stedet på kartet til en konkurrent, ja da har de kopiert kartet.

Papirbyen som ble til et sted

En av de første godt kjente papirbyene er byen Agloe i New York. Den ble til på 1930-tallet da Essos karttegnere skulle sikre at deres kart ikke ble kopiert. Navnet Agloe ble valgt basert på initialene til de to karttegnernes navn Otto G. Lindberg (OGL) og Ernest Alpers (EA). Dermed hadde kartet en papirby, eller felle, som kunne beskytte kartet mot kopiering. (NPR kilde, males her er det mange flere som har skrevet det samme).

Det fiktive stedet lå langs en større vei, med andre ord et naturlig sted å sette en butikk som kan selge mat og andre varer til forbipasserende. Dermed ble det satt opp en butikk der. Eierne så på kartet og ga butikken navnet «Agloe General Store». Dermed ble de fiktive stedet et ekte sted.


Vi har ikke bilde av det gamle kartet, her er stedet markert på open streetmap
Vi har ikke bilde av det gamle kartet, her er stedet markert på open streetmap Skjermbilde: OpenStreetMap

Et par år etter at kartet til ESSO hadde vært i salg publiserte den amerikanske kartprodusenten Rand McNally publiserte et kart ned stedet Agloe. Det trigget med en gang reaksjoner fra Essos karttegnere, Rand McNally måtte ha kopiert deres kart, det var jo tross alt et fiktivt sted de hadde funnet opp.

Det finnes mange ulike versjoner av hva som skjedde videre. Noen kilder sier Esso tapte søksmålet fordi det fantes en butikk som het Agloe General Store, så stedet Agloe var blitt et reelt sted. Andre kilder skriver at søksmålet ble trukket fordi Rand McNally kunne vise til at Agloe sto i de offisielle fylkesdokumentene på grunn av den lille butikken. Dermed var det et offisielt sted.

I dag er butikken borte og Agloe er ikke lengre på kartet.


Youtube-serien MapMen har tatt en nærmere titt på flere ulike papirbyer og blant annet fortalt en av versjonene om Agloe.

Ikke naked papirkart


Skjermbilde av et kart med en kartmarkør som viser Argleton
Her ligger Argleton, midt på et jorde i Lancashire i England : Skjermbilde: Google Maps

Men det er ikke naked papirkart som har vist seg å inneholde fiktive steder. I Lancashire i England dukket det opp et sted lokalbefolkningen ikke hadde hørt om, Argleton. Stedet var merket på Google Maps som en landsby, noe som lokalbefolkningen etter hvert reagerte på. Stedet eksisterte ikke og var markert midt på et jorde.

Stedet ble først oppdaget av en ansatt på Edge Hill universitetet i Lancashire, i 2008 der han beskriver at Google har endret navn på et av stedene han har vokst opp i en bloggpost.  Posten ble etter hvert spredt, og det ble diskusjoner om dette er et sted for å beskytte googles opphavsrett eller om det naked var en feil av Google. Landsbyjordet fikk mye medieoppmerksomhet blant annet i The Guardian, det det ble til og med laget en fiktiv nettside for landsbyen Argleton, og stedet fikk etter hvert mye presse. I 2010 fjernet Google Argleton fra kartene.

 Kilder: Big Think, NPR, Treehugger.com, Wikipedia (Agloe), Wikipedia (Argleton)
Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.