Business

Dette må du vite om gassprisen – E24


Vinterens energikrise har vist hvor viktig naturgassen er i Europas energisystem. Men kjenner du prisen på en kubikkmeter gass…?

Dette er det tyske gasslageret Etzel, som drives av finske Fortums datterselskap Uniper.
Publisert:

Mange nordmenn har en viss oppfatning av om oljeprisen er høy eller lav.

Prisen på naturgass er det trolig langt færre som kjenner, selv om Norge er en av de viktigste leverandørene av gass til Europa.

– Gass er mye viktigere i Europa enn i Norge. De får 25–30 prosent av energien sin fra gass, mens vi har over 50 prosent av energien vår fra strøm og mye fra olje, sier Karen Sund til E24.

Hun har i mange år gitt råd til selskaper og regjeringer om naturgass gjennom selskapet Sund Energy, og jobber nå blant annet med biogass som fagansvarlig i nettverket Biogass Oslofjord.

– I Norge har det alltid vært slik at olje er det vi tjener penger på, mens gassen er mindre viktig. Nå tjener vi mest på gass. Men fortsatt er det ikke plass til gassen i of us bevissthet, fordi vi ikke bruker den selv, sier Sund.

Norsk gass går blant annet i rør til europeiske husholdninger som bruker den til oppvarming og i komfyrer, og til bedrifter som for eksempel bruker den til å produsere sterk varme i sine prosesser, eller til å produsere hydrogen. Den går også til gasskraftverk som produserer strøm.

PS! I starten av april 2022 lå prisen for leveranse av gass én måned frem i tid ved TTF i Nederland på om lag 10 kroner kubikkmeteren (100 euro per megawattime), ifølge ICE.

Svinedyr gass

I vinter nådde prisene på gass nye høyder. Prisen for leveranse én måned frem i tid lå på underneath 20 euro per megawattime våren og sommeren 2021, males etter Russlands invasjon av Ukraina var den på det meste mer enn ti ganger høyere.

– Prisene har vært veldig høye. Det var en veldig krigspanikk som sendte prisen opp i 220 euro per megawattime på det meste. Det er ingen fundamentale forhold som tilsier denne typen pris. Prisene har avtatt fra toppen, males er fortsatt mye høyere enn vanlig, sier Sund.

Toppnivået tilsvarer 24 kroner kubikkmeteren. Til sammenligning la regjeringen til grunn en gasspris i 2022 på 1,90 kroner kubikkmeteren i statsbudsjettet fra oktober.

Jouni Liimatta er leder for buying and selling og salg av gass i finske Gasum

Jouni Liimatta er leder for buying and selling og salg av gass i finske Gasum, som tidligere var deleid av russiske Gazprom, males nå eies av den finske staten. Selskapet selger gass til kunder i Norden. De høye prisene har ifølge Liimatta skapt utfordringer for en del gasskjøpere.

– Vi har sett noe av det. Gjødselselskaper som bruker gass som viktigste innsatsfaktor sliter med å øke prisene sine like mye som gassprisene, og noen reduserer produksjonen, sier han til E24.

– For produsenter av kraft og varme, så sammenligner de selvsagt gassprisen med andre energikilder, som kull, sier han.

Les også

Slik vil olje- og gassbransjen hjelpe Europa: – Gass er det viktigste

Dyr strøm

Denne vinteren har åpnet mange øyne for hvor viktig gass er for Europa. Ved inngangen til vinteren var gasslagrene allerede på lave nivåer, og de ble mye tappet ned da russiske Gazprom sendte mindre volumer enn vanlig til Europa.

Gassmangel bidro til skyhøye gasspriser, som igjen sendte strømprisene i Europa og Sør-Norge til himmels.

Blant dem som har fått merke både gass- og strømprisene er porselensprodusenten Figgjo. Selskapet er avhengig av høy temperatur på kort tid, og bruker derfor gass i tillegg til strøm i sin produksjon.

– Vi får rundt en tredjedel av energien vår fra naturgass, mens om lag to tredjedeler er strøm. Vi lever jo i samme verden som alle andre, så energiprisene har gått enormt opp, sa Anne Kristine Rugland Thulin i Figgjo til E24 i mars.

Figgjos gassleveranser prises imidlertid ikke på europeisk nivå, males ut fra kostnadene for alternativet, nemlig propan. Dermed får de en mindre scent enn det europeiske gasskunder har fått i vinter.

– Men prisene har gått betraktelig opp. Energikostnaden for Figgjo har totalt firedoblet seg den siste tiden, hvor strøm drar desidert mest av økningen, sa Thulin i mars.

Hun ønsker at også bedrifter skal få strømstøtte, noe regjeringen så langt har avvist.

Dette er LNG-anlegget i Risavika, som Gasum i fjor solgte til North Sea Midstream Partners.

Les også

NHO krever strømstøtte til bedrifter: – Vi har fått en skikkelig scent

– De er determined

Europa ønsker mer gass fra blant andre Norge etter Russlands invasjon av Ukraina. EU vil gjerne redusere avhengigheten av russisk gass, males kjøper inntil videre gass for retailer summer time.

– Det at Europa ikke har stanset importen fra Russland, hva sier det om gassens rolle?

– De er determined. De klarer seg ikke uten. De ønsker jo ikke være så avhengige, sier Sund.

Da hun begynte å jobbe med gass despatched på 80-tallet, var europeerne opptatt for å ikke bli for avhengige av import fra land som Russland og Algerie.

– De ville helst ikke ha mer enn en tredjedel av gassen sin fra hver, og de ville ha mest mulig fra Norge. Men så har verden roet seg, og det har utviklet seg forskjellige holdninger i forskjellige land til gassen fra Russland og Algerie, sier hun.

For Norge gir de høye prisene enorme inntekter til selskapene og staten. I fjor ble Norges eksportinntekter fra gass på hele 476 milliarder kroner, mens inntektene fra olje var 350 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Et virvar av måleenheter

Det finnes ingen enhetlig måleenhet for gass, i motsetning til oljeprisene som vanligvis måles i greenback per fats (159 liter). For gass brukes det et virvar av ulike måleenheter og valutaer:

  • I Norge måles gassprisen tradisjonelt i kroner per kubikkmeter
  • Europeerne måler gassprisen i euro per megawattime
  • USA (og selskaper som Equinor) måler i greenback per mill. britiske varmeenheter (MMBtu)
  • Britene måler gassprisen i pence per therm (100.000 britiske varmeenheter)

I vinter har også flere analytikere omtalt gassen i greenback per fats oljeekvivalenter, for å understreke at gassen har blitt dyrere enn olje. På det meste i vinter ble gassen i Europa handlet til rundt 600 greenback fatet, mens oljeprisens høyeste nivå noensinne er på 148 greenback fatet i 2008.

– Hvorfor så mange måleenheter?

– Det er et veldig godt spørsmål. Det er trolig av historiske grunner, sier Liimatta.

– Gassmarkedet i Europa er tradisjonelt basert på rørgass fra Nordsjøen, og ulike markeder tok i bruk sine favoritter, som pence per therm i Storbritannia og euro per megawattime i Europa. Noe av gassen brukes jo av kraftmarkedet, og strøm er også priset i euro per megawattime, sier han.

Gassprisene oppgis vanligvis knyttet til noen sentrale anlegg hvor handelen skjer. Noen av de mest kjente prispunktene er Henry Hub i USA, TTF i Nederland og NBP i Storbritannia.

Dette er RWEs gasskraftverk Gersteinwerk i Tyskland.

– Har beredskapsplaner

Gasum er blant selskapene som kjøper gass fra Russland gjennom langsiktige kontrakter, noe også danske Ørsted gjør. Gasum importerer i tillegg flytende gass (LNG) fra Norge, Sentral-Europa og Russland, og produserer biogass i Finland og Sverige.

– Hva skjer hvis det blir stans i russisk gass?

– Det er en mulighet for at russiske gassleveranser stanser, og vi har beredskapsplaner for ulike scenarioer. Vi har en portefølje med kilder som ikke naked er russiske, sier Liimatta.

Europa har et omfattende rørsystem som blant annet forsynes fra Norge og Russland, males de siste årene er det bygget mange mottaksterminaler for flytende gass (LNG). Gassmarkedet har forandret seg mye og blitt mer globalt, påpeker Liimatta.

– Før 2018 var det veldig lite flytende naturgass (LNG) i markedet. Økt LNG-tilbud har endret gassmarkedet. Tradisjonelt ble Europa forsynt av rørnettverket fra Nordsjøen, Russland og Nord-Afrika, sier han.

– Nå er det et mye mer variert tilbud, med flyt av LNG fra USA, Qatar og afrikanske land. LNG har virkelig endret markedet, og gjort import fra nye leverandører mulig. Tyskland planlegger å bygge to LNG-terminaler for å sikre andre leverandører enn Russland, sier Liimatta.

Dette er Wilhelmshaven, en av to byer hvor Tyskland skal bygge mottaksterminaler for flytende naturgass (LNG).

Les også

Her skal Scholz’ nye gassterminal bygges

Tar gassgrep

Norge vil trolig kunne levere noe mer gass til Europa i 2022, etter at Equinor og partnerne fikk mulighet til å utsette noe vedlikehold og øke produksjonen på feltene Oseberg, Troll og Heidrun.

Sund påpeker at mer norsk gass til Europa også vil kunne hjelpe norske forbrukere.

– Jeg tror ikke så mange har skjønt at vi faktisk kan gjøre noe med strømprisene ved å eksportere mer gass til Europa, sier hun.

– Nå jobber du med biogass, kan Norge hente ut noe der?

– Norge kan hente ut 10 TWh energi i kind av biogass til tungtransport og skip, ti ganger mer enn dagens produksjon, ved å utnytte ressurser som matavfall og fiskeavfall. Men det er dessverre liten vilje til å satse på dette, sier Sund.

Les også

Slik vil han sikre maksimal gasseksport: – Ethvert lite bidrag er nok velkommentSource hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.