Politics

Debatt om barnehagedrift – knapt flertall for nytt forslag


Velg av driftsmodell for den nye barnehagen på Bergmo fikk opp engasjementet.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.