Business

Atomavfallet ble lastet ned i en brønn på Kjeller i 1961. Nå er det Norges største atomproblemI et gammelt lager på Kjeller utenfor Oslo står det som er blitt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin største hodepine: Tre tonn med brukt atombrensel fra Norges, og en av verdens første atomreaktorer, JEEP 1, står og ruster i et skur. Ingen vet sikkert hva de skal gjøre med det.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.