Business

Ansatte i The Juicery bedt om å oppgi «sykdom, skade eller svekkelser» – E24


Nyansatte i The Juicery ble bedt om å forplikte seg til å oppgi sykdomshistorikk i selskapets kontrakter. – Jeg oppfatter dette som et forsøk på å luke ut ansatte med helsemessige utfordringer, sier arbeidsrettsekspert.

Et av The Juicerys utsalgssteder var midt i krysset på Bislett i Oslo, en av de mest trafikkerte stedene i Oslo. Nå er kafeen stengt.
Publisert: Publisert:

«Arbeidstager plikter å oppgi sykdom, skade eller svekkelser som han/hun lider av eller vet å ha lidd av, og som antas kan ha betydning for det arbeidet som skal utføres».

Denne avtalen ble ansatte i The Juicery bedt om å signere for å få jobb i kafékjeden.

«Arbeidstager erklærer ved nærværende kontrakts underskrift at han/hun ikke lider av noen sykdom som på noe måte vanskeliggjør oppfyllelsen av denne arbeidsavtalen», står det i kontrakten.

E24 har fått tilsendt kontrakter fra tre ansatte. Kontraktene er gitt ut og signert over en periode på ni måneder av to ulike personer i The Juicerys ledelse.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av suggestions fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ps@e24.no, eller på kryptert melding by way of Signal eller WhatsApp til +4799240017

Revurderer avtaler

E24 har tidligere skrevet om at The Juicery delte ut gratisprodukter til noen av Norges mest kjente influensere, samtidig som flere av de ansatte gikk uten lønn.

Selskapet svarte at utdelingen av gratisproduktene ikke gikk på bekostning av lønnen til de ansatte og at «dette har vært varer som har vært på lager».

E24 har også skrevet at The Juicery har betalt lønn til de ansatte som er beneath lovens krav.

The Juicery har sagt at de skal revurdere dette med sine juridiske rådgivere.

Advokat: – Dypt problematisk

E24 har vist The Juicery-kontraktenes helsekrav til noen av Norges fremste eksperter på arbeidsrett.

Advokat Ole André Oftebro har arbeidsrett som en av sine hovedfelt. – Det er ingen grunn til at arbeidsgiver skal forvente at arbeidstager deler personlige opplysninger om helsetilstand her, sier han.

– Det er ingen grunn til at arbeidsgiver skal forvente at arbeidstager deler personlige opplysninger om helsetilstand her, sier Ole André Oftebro, accomplice i CMS Kluge Advokatfirma.

Oftebro sier at noen arbeidsgivere med rette kan forvente å få helseopplysninger, males at «den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har noen rett til å kreve dette».

– Dersom du er en kirurg som har Parkinsons kan det være gode grunner til at arbeidsgiver har forventning om å få vite det. Men her er vi opplagt ikke i en slik situasjon.

Han fortsetter:

– Jeg oppfatter dette som et forsøk på å luke ut ansatte med helsemessige utfordringer. Det er dypt problematisk.

Arbeidstilsynet: – Alvorlig

– Det er avtalefrihet i Norge, så man kan egentlig avtale ganske mye uten at vi kan gjøre noe med det. Men arbeidsavtaler som går imot norske lover – det er ikke lov.

Det sier Trine Elise Hammer, seniorrådgiver i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Arbeidsgiver kan ikke kreve å få sykdomsopplysninger. Jeg synes det er alvorlig om arbeidsgiver krever det, sier hun.

– Det er jo en privatsak. Det er veldig uheldig om det står i en arbeidsavtale.

The Juicerys butikk på Frogner er stengt. På døren henger det en lapp der selskapet skriver at de pusser opp butikken og «kommer sterkere tilbake».

Krever én dags varsling

I kontraktene de ansatte har fått, stiller The Juicery også krav til hvordan de ansatte sier fra om at de er syke. The Juicery krever at når de ansatte blir syke skal de:

«Ringe din butikksjef så snart du vet du ikke kommer til å møte på arbeid. Hvis du ikke melder fra samme dag du er syk, bortfaller retten til sykepenger», ifølge kontrakten.

The Juicery følger opp med enda et krav:

«Du skal melde fra på telefon til din nærmeste leder. SMS eller e-post er ikke godkjent måte å melde ifra på».

Disse kravene reagerer advokat Oftebro i CMS Kluge også på:

– Reglene er så rigide at de ikke vil stå seg rettslig. Det er forståelig at arbeidsgiver har behov for å vite om noen blir syke, og det er fornuftig og greit å ha klare retningslinjer for hvordan sykefravær skal rapporteres, sier han.

– Det som ikke er greit, er at kontrakten sier at arbeidstager ikke får sykepenger hvis man ikke melder fra samme dag eller man gir beskjed per SMS eller mail. Det har arbeidsgiver ingen grunnlag til å gjøre.

Oftebro beskriver kontrakten som «forferdelig dårlig skrevet».

– For meg fremstår den åpenbart ikke profesjonell, males man kan si at den er veldig formalistisk i stilen. Det som er ganske klart for meg er at dette ikke bygger ikke på en customary mal fra et advokatfirma, sier han.

– Med tanke på at de ansatte kanskje er ungdommer uten noe særlig yrkeserfaring, er det klart at avtalen er uheldig.

– Beklager til alle involverte

E24 har forelagt kritikken fra Oftebro og stilt en rekke spørsmål om driften av The Juicery til selskapets ledelse. Daglig leder, Matilda Elstad, svarer dette:

– The Juicery har vært preget av å være en oppstartsbedrift uten tilstrekkelig kompetanse innen HR/HMS. Det finnes punkter i kontrakten som burde ha blitt utelatt eller formulert på en annen måte, skriver hun i en e-post.

– Det er canine viktig å presisere at selskapet ikke har vært kjent med at innholdet i kontrakten ikke har vært juridisk korrekt, og ledelsen har handlet i god tro.

Hun fortsetter:

– Når man gjør feil må man rydde opp, og vi er godt i gang med prosesser som sikrer gode og profesjonelle rutiner fremover. The Juicery beklager til alle involverte.

Les også

Influensere fikk gratisprodukter mens de ansatte gikk uten lønn

Les også

The Juicery betalte ansatte lønn beneath lovens kravSource hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close