Entertainment

AF Gruppen byggjer nytt kontor- og kjølebygg på Bømlo • Byggeindustrien

Kontrakten er ein totalentreprise med ein verdi på om lag 120 millioner kroner eksklusive meirverdiavgift.

Bremnes Fryseri skal utvida kapasiteten med eit nytt tilbygg i tilknyting til eksisterande bygg, ved Bremnes Seashore sine fabrikkar og hovudkontor på Bømlo. Prosjektet består av fryseri, kjøl, lagerareal og eit nytt moderne kontorbygg i tre etasjar, skriv AF Gruppen i ei pressemelding.

Total bygningsmasse er på om lag 6.000 kvadratmeter.

Byggjearbeidet startar i andre kvartal 2022 med planlagt ferdiggjering i tredje kvartal 2023.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.